Werkgevers - SVH Budgetcoaching

Financiële onrust bij uw werknemer, wat nu?

Budgetcoach Karin ondersteunt u als werkgever

Budgetcoach Karin helpt u weer op weg

Wist u dat:
* 62% van de werknemers met enige regelmaat lastig rond kan komen?
* Ruim 46% daarvan te maken krijgt met een loonbeslag?
* Dit € 13.000,00 per werknemer per jaar kost aan verzuim- en administratiekosten?

Een loonbeslag is niet het enige waaraan u kunt zien dat er mogelijk meer financiële problemen zijn.

Wat dacht u van de volgende aandachtspunten:
* regelmatig ziekmelden
* het vragen om een voorschot
* verzoeken om over te werken
* fouten maken en niet geconcentreerd aan het werk zijn
* vaak emotioneel of boos

Tegenwoordig komt het woord vroegsignalering steeds vaker ter sprake. Dat is een mooi woord maar wat betekent het eigenlijk voor u als werkgever? Letterlijke vertaling: het vroeg signaleren van problemen…. Dat zou betekenen dat u in een zo vroeg mogelijk stadium zou moeten herkennen en ingrijpen. Denk dan aan de eerder genoemde aandachtspunten maar ook als een deurwaarder een informatieverzoek doet naar de inkomsten. Dit betekent namelijk dat er mogelijk beslag gelegd gaat worden op de inkomsten. Reden te meer om dus snel in te grijpen.

Hoe doet u dat dan?

Ga op het moment dat u een van de aandachtspunten bemerkt of een informatieverzoek van een deurwaarder ontvangt met uw medewerker in gesprek. Dit kunt u zelf, een HR-medewerker of een vertrouwenspersoon laten doen. U kunt hiervoor ook mij als budgetcoach inschakelen.

Wat kan een budgetcoach voor u betekenen?

Er zijn verschillende mogelijkheden denkbaar. In samenspraak met u wordt bepaald wat het best past in het bedrijf.

Mogelijke acties kunnen zijn:
* een presentatie voor de afdelingshoofden
* aanschuiven bij een werkoverleg
* een spreekuur waarbij mensen binnen kunnen lopen
* vaste afspraken plannen op het kantoor met de werknemer

Het doel is om een luisterend oor te bieden en de taboe rondom schaamte en angst door schulden bespreekbaar te maken.

Er kan een budgetcoachingstraject worden opgestart. Hierin zal ik samen met de werknemer een overzicht maken van de inkomsten, uitgaven en schulden en hem/haar coachen naar het weer zelf financieel redzaam zijn.

Wil je financiële rust?

Dan gaan we samen aan de slag. Laat jouw gegevens achter, dan bel ik je terug. Of bel 0412 – 61 74 60 om een afspraak te maken.